top of page

מחירון

(נכון ל-2023)

:ילדים (גילאי 3-4)

פעם בשבוע 30 דקות

מחיר חודשי בהוראת קבע - 140 ש"ח

מחיר חודשי ללא התחייבות - 190 ש"ח

כניסה לאימון בודד - 50 ש"ח

:ילדים (גילאי 4-6)

פעם בשבוע 45 דקות

מחיר חודשי בהוראת קבע - 150 ש"ח

מחיר חודשי ללא התחייבות - 195 ש"ח

כניסה לאימון בודד - 50 ש"ח

:ילדים ונוער (מגיל 7-15)

שעתיים בשבוע

מחיר חודשי בהוראת קבע  - 250 ש"ח

  מחיר חודשי ללא התחייבות - 295 ש"ח

שעה בשבוע

מחיר חודשי בהוראת קבע - 190 ש"ח

מחיר חודשי ללא התחייבות - 230 ש"ח

כניסה לאימון בודד  - 60 ש"ח

 

 בוגרים

(חגורה לבנה - ירוקה)

פעמיים בשבוע (שעה וחצי כל אימון)

מחיר חודשי בהוראת קבע  - 270 ש"ח

 מחיר חודשי ללא התחייבות - 320 ש"ח

פעם בשבוע (שעה וחצי אימון)

מחיר חודשי בהוראת קבע  - 200 ש"ח

מחיר חודשי ללא התחייבות - 250 ש"ח

כניסה לאימון בודד - 70 ש"ח

 בוגרים מתקדמים

חגורות חומות :

זכאים ל-4 אימונים בשבוע - 7 שעות שבועיות

מחיר חודשי בהוראת קבע  - 290 ש"ח

 מחיר חודשי ללא התחייבות - 330 ש"ח

חגורות שחורות:

זכאים ל-5 אימונים בשבוע - 9 שעות שבועיות

מחיר חודשי בהוראת קבע  - 350 ש"ח

מחיר חודשי ללא התחייבות - 400 ש"ח

כניסה לאימון בודד - 80 ש"ח

תשלומים חד פעמיים

 

ביטוח שנתי - 110 ש"ח לילדים ,  180 ש"ח לבוגרים מעל גיל 20

דמי חבר בארגון העולמי : 200 שח

התשלומים באשראי / צ'קים בלבד

לביטול ההשתתפות יש להודיע עד-5 לחודש. הביטול יכנס לתוקף בחודש לאחר מכן

חוגי ילדים שנתיים ניתן לבטל עד 15/3

אין החזרים רטרואקטיבים

כל התנאים בהתאם לתקנון

ט.ל.ח

bottom of page