top of page

התנאים נכתבו בלשון זכר אך פונים לכל המינים

הטבות למנויים

 1. מנוי רשאי להזמין פעם בחודש חבר או בן משפחה לאימון ללא תשלום (בהתאם לנהלי שיעור נסיון)

 2. ניתן להקפיא מנוי פעם בשנה לתקופה של עד שבועיים בהודעה מראש של חודש.

 3. מנויים עד גיל 18 ששילמו במשך השנה (10 חודשים לפחות) מקבלים את חודש אוגוסט ב-50% הנחה.

 4. כאשר מנויים עוברים דרגה - החגורה עלינו!

תנאי המנוי: (בנוסף לתנאים הכללים בהמשך)

 1. המנוי ישולם בכרטיס אשראי בהוראת קבע חודשית שתחויב מדי 28 לחודש עבור החודש הקרוב.

 2. ביטול מנוי יעשה בהתראה של חודש מראש.

 3. הביטול יכנס לתוקף חודש לאחר ההודעה.

 4. דמי הביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן תיקון  37.

 5. לילדים עד גיל 18 - ניתן לבטל מנוי רק עד 15/3.

 6. ביטול מנוי יעשה בהודעה בכתב.

 7. לא ינתן החזר רטרואקטיבי גם אם המנוי לא הגיע לאימונים.

 

תקנון ונהלים

 1. משתתף בחוג יחשב כרשום, רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה והתשלום.

 2. בהצטרפות לכל חוג עד ל- 15 בחודש יחשב כחודש מלא. מעבר לזה יחשב כחצי חודש .

 3. משתתף אשר לא יעמוד בתשלומים, המועדון רשאי להפסיק את פעילותו בחוג .

 4. ההשתתפות כולל בשיעור ניסיון מותנית במילוי הצהרת בריאות.

 5. המועדון רשאי להפסיק השתתפות בחוגי ילדים ומבוגרים במקרה של בעיות משמעת או אי התאמה 

 6. מחיר החוג מחושב שנתי ולא חודשי החופשות והחגים כלולים במחיר .

 7. משתתף שלא יוכל להתאמן מסיבה בריאותית/מילואים או אחרת יצרף אישור מגורם מוסמך ויזוכה בדמי התשלום.

 8. התשלום יתבצע באשראי או המחאות.

 9. על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר מהבנק סך של 14 ש"ח על כל צ'ק .

 10. שיעור שיבוטל יוחזר במועד אחר (כולל חודש יולי).

 

 

מחירון

שיעור נסיון : 50 ש"ח , מוחזרים בעת ההצטרפות 

:ילדים (גילאי 4-7)

פעם בשבוע 50 דקות

מחיר מנוי בהוראת קבע - 160 ש"ח

מחיר חודשי ללא התחייבות - 210 ש"ח

כניסה לאימון בודד - 60 ש"ח

:ילדים ונוער (מגיל 7-15)

שעתיים בשבוע

מחיר מנוי בהוראת קבע  - 260 ש"ח

  מחיר חודשי ללא התחייבות - 310 ש"ח

שעה בשבוע

מחיר מנוי בהוראת קבע - 180 ש"ח

מחיר חודשי ללא התחייבות - 230 ש"ח

כניסה לאימון בודד  - 65 ש"ח

 

 בוגרים

(חגורה לבנה - ירוקה)

פעמיים בשבוע (שעה וחצי כל אימון)

מחיר מנוי בהוראת קבע  - 280 ש"ח

 מחיר חודשי ללא התחייבות - 330 ש"ח

פעם בשבוע (שעה וחצי אימון)

מחיר מנוי בהוראת קבע  - 210 ש"ח

מחיר חודשי ללא התחייבות - 260 ש"ח

כניסה לאימון בודד - 70 ש"ח

 בוגרים מתקדמים

חגורות חומות :

זכאים ל-4 אימונים בשבוע - 7 שעות שבועיות

מחיר מנוי בהוראת קבע  - 290 ש"ח

 מחיר חודשי ללא התחייבות - 340 ש"ח

חגורות שחורות:

זכאים ל-5 אימונים בשבוע - 9 שעות שבועיות

מחיר מנוי בהוראת קבע  - 350 ש"ח

מחיר חודשי ללא התחייבות - 400 ש"ח

כניסה לאימון בודד - 80 ש"ח

תשלומים שנתיים

ביטוח שנתי

הביטוח מ מ-1/9 עד ל-31/8 . המחיר קבוע ללא תלות במועד ההצטרפות.

עד גיל 20: 125 ש"ח

מעל גיל 20: 200 ש"ח

 
דמי חבר בארגון העולמי :

ילדים 160 ש"ח

בוגרים 200 שח

bottom of page