top of page

שיטת קראטה גוג'ו ריו   Okinawan Goju Ryu Karate

 

"קראטה" הינה מילה ביפנית שמשמעותה "ידיים-ריקות", קראטה הינה שיטה להגנה עצמית ללא כלי נשק אלא באמצעות הגנות והתקפות של הידיים והרגליים בלבד.

 

שיטות הקראטה המקורי מאוקינאווה נקראות "קראטה מסורתי" – זאת מכיוון שהן נשמרות ללא שינוי כפי שנוצרו לפני מאות שנים, ומועברות מדור לדור.

 

"גוג'ו-ריו" שפרושה "קשה-ורך", הינה שיטת קראטה מסורתי שמבוססת מצד אחד על חיזוק הגוף ("הקשה") באמצעות תרגילים ומשקולות יחודיים לשיטה, ומצד שני מלמדת לשלוט ביריב באמצעות שליטה בכוח שלו ("הרך" או חוסר התנגדות לתנועה). השיטה מתאפיינת בתרגילים מעגליים ובעיקר בדגש הרב שנותנים לנשימה כחלק מהטכניקה.

 

כיום, מתאמנים ב"גוג'ו-ריו" בכל העולם, תחת ארגון IOGKF שמאחד את כל המועדונים תחת ראש השיטה, מאסטר מוריו היגאונה מאוקינאווה, שהוא ממשיך דרכם של מייסדי השיטה.שיטת "גוג'ו ריו" הובאה לארץ בשנת 1972 ע"י סנסאי ("מורה" ביפנית) יהודה פנטנוביץ ז"ל, אשר עלה לארץ מדרום-אפריקה והחל ללמד קראטה. סנסאי יהודה פתח את המועדון הראשי ("הונבו-דוג'ו") בנתניה, ועם הזמן התפתחה השיטה וחניכיו הבכירים פתחו מועדונים נוספים בכל רחבי הארץ. 

 

בשנת 2006 נפטר סנסאי יהודה. הוא היה מורה מופלא, והקדיש את חייו ללימוד והוראת הקראטה. הוא נסע פעמים רבות לאוקינאווה ולעשרות אימונים בעולם, הוא שימש כשופט בתחרויות בינלאומיות והיה ממקימי התאחדות הקראטה בישראל. סנסאי יהודה היה חבר קרוב של ראש השיטה סנסאי היגאונה ושימש כסגנו. סנסאי יהודה הגיע לדרגת דאן 8, אחד מתוך שלושה בארגון העולמי.

 

כיום, מנוהל הארגון הישראלי על ידי צוות הקאנבוקאי – צוות שמונה על ידי יו''ר הארגון העולמי, סנסאי מוריו היגאונה, וממשיך את דרכו של סנסאי יהודה פנטנוביץ ז"ל.

 

קישורים לאתר השיטה העולמי והארצי:

     www.iogkf.com

     www.iogkf.co.il

 

 

bottom of page